Banja Stari SlankamenBanja u Vojvodini - banja severne Srbije - Banja Slankamen


Na nadmorskoj visini od 80m na Fruškoj gori nalazi se Banja Stari Slankamen na desnoj obali Dunava u severoistočnom Sremu. Stari Slankamen je najstarija banja u Vojvodini, od Inđije je udaljena 20km, Beo-grada 55km i Novog Sada 50 km. Do banje se dolazi autoputem Beograd-Novi Sad. Banja se nalazi u neposrednoj blizini velikih gradova Beograda i Novog Sada,na 20km je i turistički centar Sremski Karlovci kao i Nacionalni park“Fruška gora“. 1876.god. je utvrđeno da je voda Slankamen Banje lekovita i mineralna, a 1900.god. je osnovano drušvo „Slanjara“.Voda ove banje je slano-jodna, hloridno-natrijumskog tipa, a sadrži magnezijum,stroncijum, kalijum, barijum. Termalne izvore su koristili turci, to dokazuju ostaci turskog hamama iz 1566.god.
Posle II svetskog rata najpre je lečilište bilo pretvoreno u vojnu bolnicu,a a 1947.god. počinje da radi kao lečilište. Intenzivno je renovirano i uređeno otvoreni su novi izvori slane vode,prirodni resursi su obnovljeni. Temperatura banjske vode je 18,4°C, a služi za lečenje,rehabilitaciju i prevenciju neuroloških obolenja,postoperativnih stanja, a posebno uspešno leči hemiplegiju (šlog). Lečenje se vrši elektroterapijom,hidroterapijom i kineziterapijom. Lečenje se vrši u Specijalnoj bolnici za neurološka obolenja „Dr.Borivoje Gnjatić“. Blizina Fruške gore pruža čist vazduh, blizina Dunava svežinu,a klima je umereno-kontinentalna. Fruška gora je veliki izvor destinacija u prirodi, obilazaka fruškogorskih manastira; česta je rekreacija obilazak područja brodom. Svojevrsna kulturno-istorijska destinacija su Sremski Karlovci, obilazak grada i spomenika Branka Radičevića na Stražilovu. Stari Slankamen je najstarije naselje u opštini Inđija nastalo na ostacima rimskog i srednjovekovnog utvrđenja. Naslage lesa su jedinstvene u Evropi,reka je bogata ribom, a naspram Starog Slankamena nalazi se ušće reke Tise. Smeštaj pacijenata se vrši u savremeno opremljenom objektu Specijalne bolnice “Dr.Borivoje Gnjatić“ gde se sa 350 ležaja pacijentima pruža kompletan ugođaj. Savremeno je opremljena kuhinja sa restoranom i pratećim službama, sobe su jednokrevetne sa kupatilom i klima uređajem. U bolnici je zaposleno 23 lekara , a izgrađena je i nova bolnička zgrada koja bi trebala posedovati 12 četverokrevetnih soba. U fazi izgradnje su solarni kolektori za korištenje solarne energije u zagrevanju sanitarne vode.

Нема коментара:

Постави коментар